тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Структура РОВР річки Рось та основні завдання структурних підрозділів офісу

 

Заступник начальника 

Поляков Максим Георгійович

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- організація доглядових робіт по експлуатації водогосподарських систем, які знаходяться на балансі РОВР річки Рось разом з відповідними службами;
- виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі РОВР річки Рось;
- здійснення виконання заходів з реалізації державних цільових програм, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
- організація виконання робіт, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового захисту земель, а також сільських населених пунктів;
- забезпечення єдиної науково-технічної політики в проектуванні, будівництві та експлуатації водогосподарських об’єктів.

Служба з управління інфраструктурою, енергоефективності та механізації

Мещеряков Віктор Павлович

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- забезпечення безаварійної роботи техніки, автомобілів, механізмів, насосно-силового обладнання, енергозабезпечення засобів зв’язку та оргтехніки;
- організація зв’язку, раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, безпеки дорожнього руху;
- своєчасне проведення ремонтів машин, механізмів, гідромеханічного та енергообладнання, насосно-силового обладнання, електричних та теплових мереж, засобів зв’язку та оргтехніки;
- розробка заходів щодо енергозабезпечення, енергозбереження, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Білоцерківська та Володарська експлуатаційні дільниці по експлуатації водогосподарських об’єктів
Основні завдання:
- забезпечення та здійснення організаційних і технічних заходів щодо утримання у справному стані всіх елементів об’єктів водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем, що знаходяться на балансі РОВР річки Рось і закріплені за експлуатаційною дільницею;
- виконання доглядових робіт по експлуатації водогосподарських систем, які знаходяться на балансі РОВР річки Рось;
- забезпечення правильного зберігання основних засобів, закріплених за експлуатаційною дільницею;
- організація та своєчасне і якісне виконання плану ремонтно-експлуатаційних робіт, проведення поточного і капітального ремонту.

Заступник начальника 

Немідько Надія Миколаївна

Контактний телефон (04563) 5-84-21

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- підготовка пропозицій щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р.Рось та участь у їх реалізації;
- визначення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах і забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині моніторингу поверхневих вод;
- спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні р.Рось, з питань управління водними ресурсами, використання, збереження, відтворення поверхневих вод;
- забезпечення розроблення довгострокового прогнозу водогосподарських балансів, схем комплексного використання та охорони водних ресурсів.

Служба ведення водного кадастру та моніторингу вод 

Сергієнко Ольга Михайлівна

Контактний телефон (04563) 5-84-21

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- підготовка пропозицій управлінню, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, моніторингу поверхневих вод, участь у їх реалізації;
- забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах;
- здійснення моніторингу якості поверхневих вод в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах в басейні р.Рось.

Служба водних відносин, басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки

Крилова Тамара Сергіївна

Контактний телефон (04563) 5-26-41, 5-84-21

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:

- забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу в зоні діяльності управління та оперативного виконання водогосподарськими підрозділами заходів по запобіганню аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з пропуском повеней, паводків, можливих аварій на гідротехнічних спорудах та інших водогосподарських об’єктах, що можуть призвести до затоплення, підтоплення або забруднення вод;
- розробка режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем в басейні р.Рось, а також організація та координація робіт щодо забезпечення їх дотримання.

Служба бухгалтерського обліку та звітності

Кущенко Ольга Іванівна

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності, керуючись Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і Положенням про РОВР річки Рось;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
- забезпечення за результатами узагальнення бухгалтерської звітності контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.

Головний економіст

Кущенко Світлана Вікторівна

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- забезпечення проведення державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання оплати праці, додержання штатної дисципліни РОВР річки Рось;
- сприяння реалізації державних концепцій і програм, що стосуються сфери діяльності РОВР річки Рось, у частині організації і вдосконалення планово-економічної і аналітичної роботи;
- проведення роботи з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів управління, досягнення високого рівня їх обгрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей;
- підготовка вихідних даних та складання кошторисів доходів і видатків виробничо-господарської діяльності управління.

Інженер з охорони праці І категорії

Пивоварчик Віталій Іванович

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- здійснення оперативно-методичного керівництва роботи з охорони праці;
- організація спільно з керівниками структурних підрозділів розробки профілактичних заходів з охорони праці;
- участь у роботі комісії з питань охорони праці;
- організація аналізу причин нещасних випадків виробничого характеру і професійних захворювань. Контроль виконання заходів щодо усунення виявлених причин;
- контроль за своєчасним проведенням навчання та інструктажів, атестації та переатестації з охорони праці, дотримання вимог безпеки при виконанні робіт;
- організація підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з охорони праці;
- контроль за дотриманням чинного законодавства, інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;
- здійснення контролю за виконанням приписів державних органів, що стосуються охорони праці.

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

Бак Ангеліна Юріївна

Контактний телефон (04563) 5-84-21

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- здійснення контролю за виконанням наказів, розпоряджень, доручень Держводагентства України та РОВР річки Рось, своєчасним розглядом звернень та запитів народних депутатів України, звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації;
- інформування громадськості через засоби масової інформації, шляхом розміщення статей в місцевій пресі та висвітлення на офіційному веб-сайті РОВР річки Рось, про роботу управління в басейні річки Рось, а також популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, їх охорони та відтворення;
- здійснення інформаційного забезпечення участі керівництва управління у проведенні нарад, семінарів, конференцій, виступів у засобах масової інформації;
- залучення журналістів місцевої преси до участі в заходах, які проводить РОВР річки Рось з метою висвітлення у засобах масової інформації.

Юрисконсульт

Пивоварчик Віталій Іванович

Контактний телефон (04563) 5-26-41

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- забезпечення правильного застосування в управлінні нормативно-правових актів та інших документів, подання керівникові пропозицій щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю РОВР річки Рось;
- розроблення та участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності управління;
- проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами управління, погодження (візування) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;
- організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів, прийняття участі у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, надання правової оцінки проектам таких договорів;
- організація претензійної та позовної роботи РОВР річки Рось, проведення аналізу її результатів;
- розгляд матеріалів про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності управління та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.

Інженер з підготовки кадрів І кат.

Касяненко Наталя Павлівна

Контактний телефон (04563) 5-84-21

e-mail: office@rovrrosi.gov.ua

Основні завдання:
- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань;
- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до кар’єрного росту, забезпечення їх безперервного навчання;
- забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників РОВР річки Рось

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист